Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kleine Zwaan


Latijnse naam

Cygnus columbianus

English name

Tundra Swan

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

7600-11.000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data