Vogelatlas Nederland

Kleine Zwaan


Latijnse naam

Cygnus columbianus

Engelse naam

Tundra Swan

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal