Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kleine Zwaan


Latijnse naam

Cygnus columbianus

English name

Tundra Swan

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

7600-11.000

Terug naar alle kaarten

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes