Vogelatlas Nederland

Zwarthalszwaan


Latijnse naam

Cygnus melanocoryphus

Engelse naam

Black-necked Swan

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde