Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwarthalszwaan


Latijnse naam

Cygnus melancoryphus

English name

Black-necked Swan

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

1-5

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data