Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwarte Zwaan


Latijnse naam

Cygnus atratus

English name

Black Swan

Broedparen 2013-2015

40-60

Winteraantallen 2013-2015

110-200

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data