Vogelatlas Nederland

Caribische Flamingo


Latijnse naam

Phoenicopterus ruber

Engelse naam

American Flamingo

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde