Vogelatlas Nederland

Flamingo


Latijnse naam

Phoenicopterus roseus

Engelse naam

Greater Flamingo

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde