Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Pimpelmees


Latijnse naam

Cyanistes caeruleus

English name

Eurasian Blue Tit

Broedparen 2013-2015

250.000-400.000

Winteraantallen 2013-2015

500.000-2.000.000

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen