Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwarte Mees


Latijnse naam

Periparus ater

English name

Coal Tit

Broedparen 2013-2015

16.000-20.000

Winteraantallen 2013-2015

45.000-65.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes