Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Glanskop


Latijnse naam

Poecile palustris

English name

Marsh Tit

Broedparen 2013-2015

13.000-15.000

Winteraantallen 2013-2015

40.000-50.000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data