Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Lepelaar


Latijnse naam

Platalea leucorodia

English name

Eurasian Spoonbill

Broedparen 2013-2015

2530-3050

Winteraantallen 2013-2015

80-180

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data