Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Bruinkopdiksnavelmees


Latijnse naam

Sinosuthora webbiana

English name

Vinous-throated Parrotbill

Broedparen 2013-2015

20-35

Winteraantallen 2013-2015

60-120

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data