Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Baardman


Latijnse naam

Panurus biarmicus

English name

Bearded Reedling

Broedparen 2013-2015

1400-2100

Winteraantallen 2013-2015

5000-7000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data