Vogelatlas Nederland

Zwarte Ibis


Latijnse naam

Plegadis falcinellus

Engelse naam

Glossy Ibis

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde