Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwarte Ibis


Latijnse naam

Plegadis falcinellus

English name

Glossy Ibis

Broedparen 2013-2015

0-2

Winteraantallen 2013-2015

1-20

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok