Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Vuurgoudhaan


Latijnse naam

Regulus ignicapilla

English name

Common Firecrest

Broedparen 2013-2015

3500-4200

Winteraantallen 2013-2015

2500-5000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data