Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Fluiter


Latijnse naam

Phylloscopus sibilatrix

English name

Wood Warbler

Broedparen 2013-2015

1800-3000

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data