Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwartkop


Latijnse naam

Sylvia atricapilla

English name

Eurasian Blackcap

Broedparen 2013-2015

300.000-500.000

Winteraantallen 2013-2015

100-300

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data