Vogelatlas Nederland

Woestijnbraamsluiper


Latijnse naam

Sylvia curruca minula

Engelse naam

Desert Lesser Whitethroat

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde