Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Braamsluiper


Latijnse naam

Sylvia curruca

English name

Lesser Whitethroat

Broedparen 2013-2015

17.000-20.000

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data