Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Cetti's Zanger


Latijnse naam

Cettia cetti

English name

Cetti's Warbler

Broedparen 2013-2015

550-1100

Winteraantallen 2013-2015

1500-4000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie