Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Zilverreiger


Latijnse naam

Ardea alba

English name

Great Egret

Broedparen 2013-2015

150-240

Winteraantallen 2013-2015

4900-9500

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data