Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Geoorde Fuut


Latijnse naam

Podiceps nigricollis

English name

Black-necked Grebe

Broedparen 2013-2015

410-540

Winteraantallen 2013-2015

940-1600

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data