Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Roodbuikwaterspreeuw


Latijnse naam

Cinclus cinclus aquaticus

English name

Red-bellied Dipper

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0-3

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data