Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kwak


Latijnse naam

Nycticorax nycticorax

English name

Black-crowned Night Heron

Broedparen 2013-2015

25-40

Winteraantallen 2013-2015

30-50

Terug naar alle kaarten

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes