Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Huiszwaluw


Latijnse naam

Delichon urbicum

English name

Common House Martin

Broedparen 2013-2015

70.000-100.000

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen