Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Financiering van het Atlasproject

Het Atlasproject is een groot project met een looptijd van meer dan 5 jaar (2012-2017/2018). Als initiatief nemende en risicodragende partij investeert Sovon natuurlijk ook zelf financieel. Het Atlasproject kreeg in 2012 een vliegende start door bijdragen van o.a. Vogelbescherming Nederland en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Voor het resterende deel van de kosten zoekt Sovon financiers onder:

  • Gebruikers: ca. 35%
  • Fondsen: ca. 20%
  • Sponsors: ca. 45%
    - ondersteuning door stichtingen en bedrijven
    - soortsponsoring: bedrijven, vogelwerkgroepen en individuen
    - vrienden van de Atlas: individuen, leden, kleine bedrijven

Voor meer informatie: www.sovon.nl/steundeatlas

FAQ’s over ondersteuningsmogelijkheden voor het Atlasproject

Ik wil de Vogelatlas steunen, wat zijn de mogelijkheden?
Op de pagina wwww.sovon.nl/steundeatlas staan alle mogelijkheden op een rij.

Wie kan een soort sponsoren / financiële bijdrage geven voor de atlas?
Sovon is een onafhankelijk onderzoeksorganisatie met als missie de ontwikkelingen in de Nederlandse vogelstand te volgen en te verklaren.
Uit deze missie volgt de consequentie dat elke organisatie / persoon die belang hecht aan objectief en systematisch verzamelde gegevens over de Nederlandse vogelstand een financiële bijdrage kan geven aan Sovon i.c. voor de atlas.

Welke tegenprestaties levert Sovon voor een financiële bijdrage aan de atlas?
De tegenprestaties voor het soortsponsorschap staan hier beschreven.
Hoofdsponsors, ordegrootte 5% of meer van de totale begroting, worden prominent met hun logo op de homepage van www.vogelatlas.nl getoond.
Verder kunnen afspraken-op-maat worden gemaakt. Voor een terreinbeheerder kan dit bijvoorbeeld bestaan uit het terugleveren van de telresultaten uit een bepaald gebied.

Is het mogelijk om een soort te sponsoren die al gesponsord wordt?
Ja, er zijn meerdere sponsoren per soort mogelijk. Waar en hoe je precies vermeld wordt, hangt af van je bijdrage.

Meer vragen en antwoorden staan op www.sovon.nl/faq/sponsoringvogelatlas